Emmanuel Közösség
Emmanuel Közösség

Emmanuel Közösség

Helyszín
Emmánuel Közösség (Budapest)

Lelkiségi mozgalom
Emmánuel közösség

Alkalmak gyakorisága
hetente
Korcsoport
fiatal felnőtt
Csatlakozási lehetőség módja
Folyamatos csatlakozási lehetőség

Közösségvezető(k)
Fogarasi Fábián és Katalin

Bemutatkozás

Az Emmánuel Közösség a katolikus karizmatikus megújulás gyümölcse, mely a Szentlélekkel megkeresztelt katolikusok között a mélyebb elköteleződésre és odaadott életre való vágyból született. Francia alapítású közösség vagyunk, 2009 óta Krisztus hívők pápai jogú, nemzetközi, nyilvános társulása. A világon 80 országban 11000 tagot számlál a közösség, melybe tartoznak családosok, egyedülállók, papok és Istennek szentelt életű férfiak és nők, fiataloktól egészen az idősebb korosztályig. A közösség lelkiségének három alapkegyelme van:1. Adoratio: az egyéni és közösségi imaélet megújulása, amit a dicsőítésben, a Szentségimádásban, és a szentmisén való gyakori részvételben élünk meg leginkább. 2. Compassio: az imádság, életünk Isten közelébe helyezése arra indít bennünket, hogy isteni Mesterünk példájára irgalmas szeretettel forduljunk szükséget szenvedő embertársaink felé, akár anyagi, akár lelki-szellemi szükségről legyen is szó. Ez az irgalmas szeretet az, amely a közösség szolgálatainak javát létrehozta és fenntartja.3. Evangelizáció: a megismert Igazság, életünkben megtapasztalt öröm és szabadság, arra késztet bennünket, hogy tanúságot tegyünk mindarról, amit velünk tett a mi Urunk.Világban élő közösség vagyunk. Ez azt jelenti, hogy tagjaink többsége megmaradt eredeti foglalkozásában, és igyekszik ebben a környezetben hiteles módon megélni hitét, valamint tanúságot tenni Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szabadításáról. 

Szolgálataink:

  • Mezoné-fiataloknak szóló nyitott közösségi alkalmak
  • Rázós kérdések nyitott imaest
  • Első pénteki imaestek 
  • AVE kurzus egyedülálló, elvált, özvegy szülőknek
  • Ne félj, nem ítéllek el! Magzatvesztők lelkigyakorlata

Bővebben a közösségről: https://www.facebook.com/emmanuelkozosseg; www.emmanuel.hu; 

Érdekel!

Hasonló közösségek
megnézem

KM - Pécsi piarista egyetemista csoport
Budapest

korosztály: fiatal felnőtt
alkalmak: hetente

Megnézem