Názáret Közösség
Alkalmak gyakorisága
havonta
Korcsoport
vegyes
Csatlakozási lehetőség módja
Egyéni megbeszélés alapján

Közösségvezető(k)
Medgyessy László

Bemutatkozás

A Názáret Közösség 2015 december 1-én jött létre, amikor 11 testvérünk elköteleződött egy évre a názáreti lelkiségben. Elköteleződő szavaik a megemlékező szentmisében hangzottak el, melyet Székely János püspök atya mutatott be Boldog Charles de Foucauld halálának 99.évfordulóján a Gát utcai templomban.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szekely-janos-mutatott-be-szentmiset-foucauld-atya-halalanak-99-evfordulojan

A Názáret Közösség            

 

A Názáret Közösség római katolikus keresztények, világban élő nők és férfiak csoportja, akik Boldog Charles de Foucauld lelkisége nyomán szeretnék követni a názáreti Jézust, életük mindennapi kereteivel és ’az emberek között’ a világban. A tagok eddigi világi életkörülményeik között maradnak a városban vagy vidéken, hogy saját helyükön és életük kapcsolataiban valósíthassák meg e lelkiséget. „Egész életükkel kiáltsák az Evangéliumot”, s egyúttal saját plébániájuk, egyházi közösségük kereti között is éljék Názáret lelkiségét. A tagok mindebben segítik egymást kapcsolattartással és kölcsönös imádsággal.

A Názáret Közösség a már több éve rendszeresen Vasadon lelki napokat tartó csoport tagjaiból alakul meg, mely 2015. december 1-én indul el Budapesten, Boldog Charles de Foucauld mennyei születésnapjára emlékező ünnepi szentmisén, ill. halálának centenáriumi éve kezdetén, amikor a tagok nyilvánosan elköteleződést vállalnak egy évre, hogy életük folyamán ebben a lelkiségben igyekeznek továbbra is követni a názáreti Jézust. Az elköteleződés évente megújítható, avagy bármikor lemondható.

A Názáret Közösség kapcsolatot ápol a nemzetközi „Fraternité Séculière Charles de Foucauld”-val (Világi Testvériség) valamint a lelkiség más magyar képviselőivel: a Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösséggel, a lelkiséghez tartozó papokkal és világiakkal. Továbbá ökumenikus nyitottsággal fogad más keresztény közösségekből is érdeklődőket az egyetemes testvériség szellemében.

 

A Názáret Közösség  lelkiségének sajátosságai

 

Hétköznapjainkban megélt életformánkban az alábbi pontok megtartására lehetőségeink szerint törekszünk:

- egyszerűségben törekszünk hétköznapjainkban a názáreti lelkiség szerinti benső és külső életmódra,

 

- napi Szentírásolvasás, (pl. a kapható Igeliturgikus naptár segítségével, vagy: http://www.katolikus.hu/igenaptar/), melyet egy hétköznapi misén való részvétel is kiválthat, a vasárnapi misén kívül,

 

- Foucauld atya lelki írásainak és a lelkiség irodalmának elmélyítése,

(René Voillaume, Carlo Carretto, Magdolna kistestvér, stb.)

 

- Szentségimádás végzése hetente, lehetőleg egy templomban vagy kápolnában

/heti 1 x 60 perc vagy 2 x 30 perc/ csendes jelenlétben, imában, az egyéni lehetőségeknek megfelelően. (Ha erre nincs mód, otthoni egyéni csendes imában is megvalósulhat.)

 

 - Foucauld atya gyakorlata nyomán lehetőség szerint reggel elimádkozzuk a Szentlélek segítségül hívásához a Veni Creator Spiritus imát,

 

- imádkozzuk az Önátadás imáját, a lelkiség közösségeinek szokása szerint, lehetőleg esténként, avagy a nap bármely szakában,

 

- lehetőleg részt veszünk a havi 1 lelki napon, Vasadon vagy a budapesti Szent Család templomban (Jó időben és nyáron: Vasad - Monor fíliája Budapesthez közel, rosszabb időben és télen: Budapest, VI.ker. Szent Család templom),

 

- életrevíziót /életvizsgálatot/ tartunk a közösségi alkalmakon (Vasad, Szent Család templom),

 

- Részt veszünk a Názáret Közösség félévenkénti találkozóin.

 

 

A továbbiakat is javasoljuk megvalósítani, ha a közösség tagjainak igénye és ideje engedi:

 

-         naponta 1 zsolozsma imádkozása (Laudes - reggeli, vagy Vesperás - esti ima, vagy elalvás előtti Kompletórium – a zsolozsmás könyvből vagy az internetről olvasva: http://zsolozsma.katolikus.hu/),

 

-          az Úrangyala imádság délben vagy más napszakban,

 

-         megtalálva a saját szolgálatot, ahol rászorulókkal, szükséget szenvedőkel tudunk találkozni, számukra jelen lenni s bennük Jézust szolgálni,

 

-         javasolt lelki vezető segítségét is igénybe venni a lelki életben való haladáshoz,

 

-         ősszel és tavasszal 1-1 csendes kiránduláson, csend-túrán részt venni (mint sivatagi nap) a közösség tagjaival és meghívottakkal, érdeklődőkkel együtt.

 

Mindehhez irányelvként szolgálnak a nemzetközi Fraternité Séculière Charles de Foucauld (Charles de Foucauld Világi Testvériség, alapítva: Nancy, 1955) alapiratai: Alapszabályok - Statutum, Direktórium, Az Egység Útja, ’Jézus, az egyedüli Példakép’.

 

További információk a lelkiségről és kapcsolat: www. nazaret.hu

 

2015. december 1.

Az önátadás imája

Atyám, átadom magamat Neked,tégy velem tetszésed szerint. Bármit teszel is velem, megköszönöm, mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön. Semmi mást nem kívánok Istenem. Kezedbe ajánlom lelkemet, Neked adom Istenem, szívem egész szeretetével, mert szeretlek, és mert szeretetem igényli, hogy egészen Neked adjam át magam, hogy végtelen bizalommal egészen kezedbe helyezzem életemet, mert Te vagy az én Atyám.      (Boldog Charles de Foucauld)

Boldog Charles de Foucauld szentté avatása idén, 2021-ben várható Rómában.

Érdekel!