Egy katolikus lelkiségi mozgalom olyan közösség, amely a római katolikus egyház tanítását követve, a szerzetesrendek és a különféle társulatok, egyesületek mellett újabb alternatívát kínálnak a katolikus hit megélésének területén.

A mai idők hasonló új kezdeményezéseit általában „mozgalmak és lelkiségek” néven foglaljuk össze. A régebbi kezdeményezések az idők során jórészt intézményesültek, alkalmazkodtak a plébániarendszer által meghatározott szervezeti struktúrához. Egyes nagy múltra visszatekintő szervezetek eredeti lendületüket fölelevenítve maguk is az újonnan induló áramlatok mellé sorakoznak fel.

Antióchia közösség
Mi az Antióchia?Az Antióchia a fiatalok egymást szolgáló plébániai közössége, korosztálya kb. 16-24 év közé esik. A közösséghez a fiatalok társaik meghívásá...

Regisztrált közösségek: 3

Emmánuel közösség
Az Emmánuel Közösség Krisztushívők pápai jogú, nemzetközi nyilvános társulása. Statútumát a Szentszék 2009-ben véglegesen jóváhagyta.Kezdetei 1972-re nyúlnak vissza, amikor Franciaországban...

Regisztrált közösségek: 1

Hit és Fény
A Hit és Fény közösségek értelmi sérültek, családtagjaik  és barátaik, -különösen fiatal barátaik- közössége, akik rendszeresen találkoznak Krisztus szellemében, hogy megosszák...

Regisztrált közösségek: 1

Kalazancius Mozgalom
A Kalazancius Mozgalom küldetésnyilatkozataA piarista karizmához kapcsolódva, Kalazancius lelkülete szerint a piarista ifjúsági csoportokat összefogva, egységes nevelési-pedagógiai és hitre nevelési program keretében, a különböző életkorokat ö...

Regisztrált közösségek: 3

Katolikus karizmatikus megújulás
A Katolikus Karizmatikus Megújulás a karizmatikus mozgalom katolikus változata.Kezdetét a Szentlélek Kongregáció által fenntartott pittsburghi (Pennsylvania, USA) Duquesne Egyetem oktatóinak és hallgatóinak egy hétvégi lelkigyakorlatától számí...

Regisztrált közösségek: 3

Szeretetláng mozgalom
A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül.Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató...

Regisztrált közösségek: 1