Egy katolikus lelkiségi mozgalom olyan közösség, amely a római katolikus egyház tanítását követve, a szerzetesrendek és a különféle társulatok, egyesületek mellett újabb alternatívát kínálnak a katolikus hit megélésének területén.

A mai idők hasonló új kezdeményezéseit általában „mozgalmak és lelkiségek” néven foglaljuk össze. A régebbi kezdeményezések az idők során jórészt intézményesültek, alkalmazkodtak a plébániarendszer által meghatározott szervezeti struktúrához. Egyes nagy múltra visszatekintő szervezetek eredeti lendületüket fölelevenítve maguk is az újonnan induló áramlatok mellé sorakoznak fel.

Antióchia közösség
Antióchia közösség
Mi az Antióchia?Az Antióchia a fiatalok egymást szolgáló plébániai közössége, korosztálya kb. 16-24 év közé esik. A közösséghez a fiatalok társaik meghívásá...

Regisztrált közösségek: 2

Emmánuel közösség
Emmánuel közösség
Az Emmánuel Közösség Krisztushívők pápai jogú, nemzetközi nyilvános társulása. Statútumát a Szentszék 2009-ben véglegesen jóváhagyta.Kezdetei 1972-re nyúlnak vissza, amikor Franciaországban...

Regisztrált közösségek: 0

Exodus 90
Exodus 90
Az Exodus 90 programot egy horvát szerzetes pap dolgozta ki, és azért nevezte el Exodus 90-nek, mert egyrészt a hétköznapi megszokások köréből való , "kivonulásra" (exodus) hív, másrészt egy...

Regisztrált közösségek: 0

Fokoláre mozgalom
Fokoláre mozgalom
A mozgalom legfőbb célja az egység és az egyetemes testvériség megvalósítása, különböző népek és kultúrák között."Legyenek mindnyájan egy..." Chiara Lubic

Regisztrált közösségek: 0

Hit és Fény
Hit és Fény
A Hit és Fény közösségek értelmi sérültek, családtagjaik  és barátaik, -különösen fiatal barátaik- közössége, akik rendszeresen találkoznak Krisztus szellemében, hogy megosszák...

Regisztrált közösségek: 1

Kalazancius Mozgalom
Kalazancius Mozgalom
A Kalazancius Mozgalom küldetésnyilatkozataA piarista karizmához kapcsolódva, Kalazancius lelkülete szerint a piarista ifjúsági csoportokat összefogva, egységes nevelési-pedagógiai és hitre nevelési program keretében, a különböző életkorokat ö...

Regisztrált közösségek: 1

Katolikus karizmatikus megújulás
Katolikus karizmatikus megújulás
A Katolikus Karizmatikus Megújulás a karizmatikus mozgalom katolikus változata.Kezdetét a Szentlélek Kongregáció által fenntartott pittsburghi (Pennsylvania, USA) Duquesne Egyetem oktatóinak és hallgatóinak egy hétvégi lelkigyakorlatától számí...

Regisztrált közösségek: 2

Regnum Marianum Közösség
Regnum Marianum Közösség
Katolikusok vagyunk, ifjúságneveléssel foglalkozunk, több mint 100 éve. Célunk, hogy a ránk bízott gyerekek kiegyensúlyozott, egészséges, elkötelezett és boldog katolikus felnőttekké váljanak: legyen bátorsá...

Regisztrált közösségek: 0

Schönstatti apostoli mozgalom
Schönstatti apostoli mozgalom
A magyar Schönstatt Mozgalom központja Óbudaváron található, egy apró faluban a Balaton-felvidéken, Zánka és Nagyvázsony között, melyet közösségi közlekedéssel nem is olyan egyszerű megközelíteni. 1985...

Regisztrált közösségek: 0

Szentjánosbogár közösség
Szentjánosbogár közösség
A Szentjánosbogár egy keresztény katolikus Szent Ignác-i lelkiségű közösség, ami mára országos méretűvé nőtte ki magát. Közhasznú egyesület formájában működik,...

Regisztrált közösségek: 0

Szeretetláng mozgalom
Szeretetláng mozgalom
A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül.Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató...

Regisztrált közösségek: 0